Дополнителни информации и ресурси

Министерство за правда PRAVDA.GOV.MK,

Државна Комисија за спречување на корупцијата DKSK.MK,

Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија MVR.GOV.MK

Јавно Обвинителство на Република Северна Македонија JORM.GOV.MK,

Инспекциски Совет IS.GOV.MK,

Народен Правобранител OMBUDSMAN.MK

Транспаренси Интернешнл Македонија TRANSPARENCY.MK

Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија SCOOP.MK.

Detlef Kreutzer, Handbook on Protection of Whistleblowers, 2016, DKSK.MK 

Прирачник за заштита на укажувачи, 2016, Државната комисија за спречување на корупцијата - Сојузната служба за администрација на СР Германија, DKSK.MK